Έχοντας υπόψη τη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης, αναφορικά με τα βιώματα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και το ρυθμό επεξεργασίας και αφομοίωσης, δεν είναι δυνατό να οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεραπείας. Τόσο η συνολική διάρκεια, όσο και η συχνότητα των συναντήσεων ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Σε γενικές γραμμές, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αρχίζουν να παράγονται σε διάστημα 6 έως 12 μηνών. Υπάρχουν, βέβαια, και οι περιπτώσεις που χρήζουν μακράς διάρκειας ψυχοθεραπείας, οπότε το χρονικό διάστημα μπορεί να υπερβεί τον 1 χρόνο. Η δε συχνότητα των συναντήσεων ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, εκτός και αν υπάρχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα σε έξαρση, οπότε ο αριθμός των συνεδριών ανά εβδομάδα μπορεί να αυξηθεί.

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία