Έχοντας υπόψη τη μοναδικότητα της κάθε περίπτωσης, αναφορικά με τα βιώματα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και το ρυθμό επεξεργασίας και αφομοίωσης, δεν είναι δυνατό να οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεραπείας. Τόσο η συνολική διάρκεια, όσο και η συχνότητα των συναντήσεων ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Σε γενικές γραμμές, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αρχίζουν να παράγονται σε διάστημα 6 έως 12 μηνών. Υπάρχουν, βέβαια, και οι περιπτώσεις που χρήζουν μακράς διάρκειας ψυχοθεραπείας, οπότε το χρονικό διάστημα μπορεί να υπερβεί τον 1 χρόνο. Η δε συχνότητα των συναντήσεων ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, εκτός και αν υπάρχουν ψυχοσωματικά συμπτώματα σε έξαρση, οπότε ο αριθμός των συνεδριών ανά εβδομάδα μπορεί να αυξηθεί.

Γραφείο Πειραιά

  Δογάνης 144, Τ.Κ.: 18546

  2104080083 Fax: 2104080083
     6938071393

  tsantoulisofia@hotmail.com

www.thecepsy.gr

Γραφείο Κολωνός

  Άστρους 85-87, Τ.Κ.: 10441

  2105149690

www.psihotherapia.gr

Γραφείο Λακωνία

  Γ. Βαρβαρέσσου 43, Νεάπολη
      Τ.Κ.:  23053

  2734029190 Fax: 2734029191

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία