Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι διερευνητικός και κατευθυντικός. Χρησιμοποιώντας τον διάλογο και δημιουργώντας ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον επικοινωνίας, προσπαθεί να σχηματίσει εικόνα για το πρόβλημα, να εξερευνήσει τις πτυχές που το απαρτίζουν, να προχωρήσει σε αξιολόγηση των αναγκών και τέλος, να σκιαγραφήσει τον δρόμο προς την επίλυσή του, σε άρρηκτη και αγαστή, πάντοτε, συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο.

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία