Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι διερευνητικός και κατευθυντικός. Χρησιμοποιώντας τον διάλογο και δημιουργώντας ένα ασφαλές και εμπιστευτικό περιβάλλον επικοινωνίας, προσπαθεί να σχηματίσει εικόνα για το πρόβλημα, να εξερευνήσει τις πτυχές που το απαρτίζουν, να προχωρήσει σε αξιολόγηση των αναγκών και τέλος, να σκιαγραφήσει τον δρόμο προς την επίλυσή του, σε άρρηκτη και αγαστή, πάντοτε, συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο.

Γραφείο Πειραιά

  Δογάνης 144, Τ.Κ.: 18546

  2104080083 Fax: 2104080083
     6938071393

  tsantoulisofia@hotmail.com

www.thecepsy.gr

Γραφείο Κολωνός

  Άστρους 85-87, Τ.Κ.: 10441

  2105149690

www.psihotherapia.gr

Γραφείο Λακωνία

  Γ. Βαρβαρέσσου 43, Νεάπολη
      Τ.Κ.:  23053

  2734029190 Fax: 2734029191

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία