Η συμβουλευτική ενηλίκων αφορά άτομα που είτε βιώνουν δύσκολα διαχειρίσιμες καταστάσεις ή διανύουν μια κρίσιμη, μεταβατική περίοδο στη ζωή τους, η οποία επηρεάζει την ψυχική τους ισορροπία και προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητά τους.

Μερικά από τα πιο συνηθισμένα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας ενήλικας, με κόστος την ψυχική του ηρεμία, είναι:

  • Οικογενειακές συγκρούσεις
  • Έντονο στρες λόγω προβλημάτων στην εργασία
  • Δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Έλλειψη αυτοεκτίμησης
  • Διατροφικές διαταραχές
  • Απώλεια και πένθος
  • Κρίσεις πανικού ή άλλου τύπου αγχώδεις διαταραχές


Μέσω της συμβουλευτικής, παρέχεται η δυνατότητα για εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών που ευθύνονται για την εκάστοτε προβληματική κατάσταση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ρίζα του προβλήματος τοποθετείται σε κάποιο παρελθοντικό τραυματικό βίωμα, το οποίο στέκεται εμπόδιο στην υγιή εξέλιξη του ατόμου. Η ανάδειξη κρυμμένων πτυχών της προσωπικότητας και η αποκατάσταση των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών συνιστούν πρωταρχικής σημασίας βήματα στη διαδικασία κατάκτησης της αυτογνωσίας.

Με τον τρόπο αυτό, το άτομο εκπαιδεύεται στη θέαση της πραγματικότητας μέσα από μια περισσότερο ψύχραιμη και ρεαλιστική οπτική, ενώ συγχρόνως ανακαλύπτει αποτελεσματικές διεξόδους στα ζητήματα που το απασχολούν, υπερβαίνοντας τα εμπόδια που δυσκολεύουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη.

Ουσιαστικά, επιτυγχάνεται πλήρης ανασυγκρότηση της προσωπικότητάς του, με άμεση απόρροια την εγκαθίδρυση μιας υγιούς σχέσης με τον εαυτό του και τη δημιουργία και διατήρηση αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων.

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία