Η συμβουλευτική παιδιών και εφήβων ορίζει τον κατευθυντήριο άξονα της υγιούς κοινωνικής και ψυχολογικής ωρίμανσης. Η ψυχολογική υποστήριξη σε αυτές τις ηλικίες κρίνεται απαραίτητη για τη μετέπειτα ισορροπημένη ανάπτυξη του ατόμου.

6kidsΤα προβλήματα που συνήθως παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία και χρήζουν ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης είναι τα ακόλουθα:

 • Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον
 • Προβλήματα συμπεριφοράς – παραβατικότητα, επιθετικότητα ή κοινωνική απομόνωση
 • Απώλεια – πένθος
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Διαζύγιο γονέων ή ύπαρξη οικογενειακών συγκρούσεων
 • Ψυχοσωματικά συμπτώματα, διαταραχές ύπνου
 • Σχολικός εκφοβισμός
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – Αυτισμός
 • Αγχώδεις διαταραχές

Αφού διαγνωστεί η προβληματική κατάσταση, καταρτίζεται το θεραπευτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και σε άρρηκτη πάντοτε συνεργασία με τους γονείς. Οι σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και για το λόγο αυτό συνιστούν αντικείμενο διεξοδικής μελέτης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, στα πλαίσια του οποίου το παιδί καλείται να αναπτύξει τις απαραίτητες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες για την ομαλή και επιτυχημένη ενσωμάτωσή του στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Αντίστοιχα ο έφηβος οπλίζεται με τη δύναμη που χρειάζεται προκειμένου να καταφέρει να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότερο τρόπο τα προβλήματα που συνεπάγεται η κρίσιμη αυτή φάση της ζωής του. Ενισχύεται η αυτοεκτίμησή του, αναπτύσσεται η κριτική του ικανότητα και αποκτά μια νέα, περισσότερο ρεαλιστική οπτική της πραγματικότητας.

 

 

Ακολουθήστε μας:


Το γραφείο είναι συμβεβλημένο με
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία